Pamela Konjevod – “Nisam jedna od onih koji putovanja predstavljaju kao raj pun dobrog vina”

DSC_5230-2

photo: Juraj Vuglač

I dok smo modne blogere odavno pokopali I oplakali (osim Chiaru Ferragni dakako) jedna nova vrsta blogera zauzela je svoj tron na ljestvici “običnih ljudi” koji zauzimaju medijski prostor. To su food I travel blogeri. Stoga sam opet odlučila napraviti intervju s najpoznatijom Hrvaticom u travel blogging zoni Pamelom Konjevod. I dok sam se prije tri godine fokusirala na zapravo sasvim površna pitanja poput: “Odakle strast prema putovanjima?”, ovaj sam put natjerala Pamelu da nam otkrije emotivni aspekt svojih putovanjima, a to je u konačnici zapravo jedino što je bitno kada se odlučimo otisnute izvan granica svog comfort zonea. Kako točno izgleda izlazak iz ustaljenih okvira razmišljanja, zašto su svi putnici sjebani na svoj način I zašto je ova mršavica s naglaskom koji osvaja I energijom za još pet žena forever alone, saznajte u tekstu koji slijedi.

DSC_5022-2DSC_5030-2

Bez koje tri stvari ne odlaziš na putovanja?

Valjanog dokumenta, zdravog razuma (iako neki misle da ga ni nemam) i japanki.

Tvoje sljedeće veliko putovanje je po Centralnoj Americi. Kako, zašto, koji je plan?

Plan još uvik raspravljam sama sa sobom 😀 Za početak se nadam imati dovoljno velika muda za stopiranje. Zašto – da istražim i pokažem kako Centralna Amerika nije tako strašna kako je možda mi zamišljamo – narkokarteli i ogromno siromaštvo. Pošto sam prošla kao volonter na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Brazilu, plan se lagano promijenio. Nadam se dočepati Gvatemale i “spustiti” se do Brazila. Vidit ćemo – sve je još u povojima.

Irak? Why?

Why the heck not? 😀 Radije bih još pet puta otišla za Irak ili dugo željeni Afganistan, nego da mi netko pokloni put za Tajland, iskreno. Bliskoistočna kultura mi je strahovito zanimljiva kao i mjesta koja nisu još uvijek uništena turizmom.

DSC_5147.JPG

Rekla si da su svi putnici sjebani na neki način. Kako to misliš?

Koliko njih će me napasti nakon ovog 😀 Ukratko, nisam još upoznala nekoga tko putuje, a da nema emotivni bunar. Kod nekih prazan, kod nekih premračan da se usude u njega zaroniti– moja laička psiho procjena jelte 😀 Putovanja im služe za bijeg, potragu, izazov, bog će ti ga znat šta sve ne 😀

Često se šališ kako si forever alone? To je dio tvog imidža, životna filozofija, način života ili nešto četvrto?

Otkud kopaš ova pitanja 😀 Sviđa mi se ideja da bude dio mog imidža, zvuči tako moćno 😀 Moja ljubavna filozofija jest – bolje biti sama nego s nekim tko ne zadovoljava moje kriterije. Ono što smatram ljubavlju se jako teško pronalazi, stoga nemam problema da budem solo dok se to i ako ikada dogodi. Nažalost, ne zavidim niti jednoj vezi / braku kojima svjedočim – mislim da to dovoljno govori o jednostavnosti mojih potreba 😀

DSC_5098-2

Kako izgleda tvoja tipična kriza kada dođeš na novo tlo i kako se nosiš s tim?

Dobijem lagani napadaj anksioznosti, popizdim, možda histerično zaplačem, zatim se histerično smijem i prevarim um da je sve to bila iluzija 😀 Svakako se posjetim da budem zahvalna jer bi neki dali sve da budu u mogućnosti s tom lakoćom prelaziti granice.

Što je najgore kod izlaska iz comfort zone?

Prvi korak? S druge strane se krije nepoznato, što u nama ljudima automatski izaziva strah. No, jednom kad skontaš da si prešao na tu “strašnu stranu”, skontaš i magiju koja se tamo dešava. Samopostignuće na kraju je vrijedno svakog početnog straha.

Koji je najveći problem s kojim si se susrela na putovanjima, najveće neugodno iskustvo?

Svako neugodno iskustvo brzo postane zanimljiva priča. Obično su vezana uz kaučsurfing ili autostop – bez brige – ništa se tako strašno nije desilo jer još uvijek uživam u oboje. 😉

DSC_5211-2DSC_5215-2

Najljepša stvar koja ti se dogodila na putovanjima?

Uf, ovo je teško pitanje na koje mogu dati odgovor u obliku tisuće primjera. Ukratko – pronašla sam vjeru u sebe i ljude općenito. Spoznala sam i još uvijek spoznajem da svijet nije tako strašno mjesto kako nas uporno uče. Ljudske interakcije su definitivno najljepši i najdublji utisci s putovanja.

Što je to u putovanjima da te toliko mijenjaju kao čovjeka? Što to putovanja rade da se vratiš kao druga osoba?

Tako si lagano krenula s pitanjima, ali zapravo si najgore sačuvala za kraj 😀 Kako sad i na ovo odgovoriti kratko? Ima puno blogera koji putovanja predstavljaju kao raj pun dobrog vina. Ja nisam jedan od njih. Putovanja su nešto što me čini živom, ali vjerujte mi da ima puno momenata kad se pitam – što mi je sve ovo trebalo? Ono što me najviše oblikuje su situacije u kojima moram biti ono što inače možda nisam – hrabra, otvorena, snalažljiva i samim time razvijam određene vještine. U interakciji s ljudima različitih pozadina razvijam svjesnost i razumijevanje svijeta oko sebe, empatiju i na kraju krajeva vježbam zahvalnost i pronalaženje sreće u malim stvarima. Život je divan bez obzira koliko ponekad izrazito težak.

Ako želite pomoći Pameli da i dalje vrluda svijetom, ali i nasmijava nas svojim intimnim zapisima dogodovština s puta, dovoljan je samo jedan klik na ovaj link

http://www.skinnychicktravelling.com/

https://web.facebook.com/SkinnyChickTravelling/?pnref=lhc

——————————————-

Pamela Konjevod – “I’m not one of those who represent travelling as a paradise full of good wine”

DSC_5230-2

photo: Juraj Vuglač

And while we buried and mourned over fashion bloggers (except Chiara Ferragni of course) a long time ago, a new kind of bloggers took their throne on the scale of “ordinary people” who occupy media space. These are food and travel bloggers. Therefore, I again decided to do an interview with the most famous Croatian woman in the travel blogging zone – Pamela Konjevod. And while three years ago, I focused on actually quite superficial questions like: “Where your passion for travelling comes from”, this time I made Pamela reveal the emotional aspect of her journeys, and that is ultimately the only thing that is really important when we decide to go beyond the boundaries of our comfort zone. How exactly does the exit from out thinking box look like, why are all the passengers screwed up in their own way and why is this skinny chick who wins over with her accent and energy forever alone, find out below.

DSC_5030-2DSC_5022-2

Which three things you never travel without ?

Valid document, common sense (although some think I don’t have it) and flip flops.

Your next big trip is to Central America. How, why, what’s the plan?

I still argue abut the plan with myself: D For starters I hope to have enough balls to hitchhike. Why – to investigate and show that Central America is not as terrible as one might imagine – drug cartels and immense poverty. Since in the meantime I became a volunteer at this year’s Olympic Games in Brazil, the plan is slightly changed. I hope to get hold of Guatemala and slowly get down to Brazil. We’ll see – everything is still at the beginning.

Iraq? Why?

Why the heck not? : D I’d rather go to Iraq or long desired Afghanistan for five more times, than to Thailand even it somebody gave it to me as a present, honestly. Middle Eastern culture is tremendously interesting to me, like all the places that have not yet been destroyed by tourism.

DSC_5147

You said that all passengers are screwed up in some way. What do you mean?

How many of them will attack me after this 😀 In short, I have never met anyone who travels and who has no emotional well. Some wells are empty, and some are too dark to dive in- my psyche evaluation at least: D Travelling serves them as an escape, a quest or a challenge, God will know what not: D

You often joke about being forever alone? This is the part of your image, life philosophy, a way of life, or something else?

Where do you dig these questions out: D I like the idea of that being a part of my image, it sounds so powerful: D My love philosophy is – better to be alone than with someone who does not meet my criteria. What I think love is, is very hard to find, so I have no problem being single until that, and if ever happens. Unfortunately, I do not envy any relationships / marriages which I witness – I think it speaks enough about the simplicity of my needs: D

DSC_5098-2

How does your typical crisis when you step on the new soil look like and how do you deal with it?

I get a slight anxiety attack, I am pissed off, I maybe cry hysterically, then laugh hysterically and cheat my mind that it was all an illusion: D Of course, I remind myself to be grateful, because some would do anything to be able to cross the borders so easily..

What’s the worst when leaving the comfort zone?

The first step? On the other hand hides the unknown, which in us humans automatically triggers fear. However, once you figure out that you crossed on that “dark side”, you figure out the magic that goes on there. Achievement at the end is worth any initial fear.

What is the biggest problem you faced on your travels, the largest unpleasant experience?

Any unpleasant experience quickly becomes an interesting story. They are usually associated with CouchSurfing or hitchhiking – don’t worry – nothing that bad has happened because I still enjoy both. 😉

DSC_5211-2DSC_5215-2

The most beautiful thing that ever happened to you while traveling?

Uh, this is a difficult question that can be answered in the form of thousands of examples. In short – I found faith in myself and people in general. I realized that world is not such a bad place as they teach us insistently. Human interactions are definitely the most beautiful and deepest impressions from a trip.

What is it about travelling that it changes you so much as a person? What do journeys do to make you come back as a different person?

You started so easily with questions, but actually you saved the worst for the end: D How can I respond to it briefly? There are lot of bloggers who represent travelling as a paradise full of good wine. I’m not one of them. Travelling is something that makes me feel alive, but believe me there are a lot of moments when I ask myself – did I really need all of this? What forms me the most are situations where I need to be someone who otherwise I might not be – brave, open, wise and thus I develop certain skills. In interaction with people of different backgrounds I develop awareness and understanding of the world around my, empathy as well and ultimately I am practicing gratitude and finding happiness in small things. Life is wonderful no matter how sometimes extremely difficult.

If you want to help Pamela to continue to rule the world, but also make us laugh with her intimate writings on the adventures along the way, it only takes one click on this link

http://www.skinnychicktravelling.com/

https://web.facebook.com/SkinnyChickTravelling/?pnref=lhc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s